Угода про умови продажу Товару на сайті www.euroton.ua

Угода про умови продажу Товару на сайті www.euroton.ua

 1. Дана угода визначає умови взаємодії сторін при пропонуванні до продажу товарів і їх придбанні на сайті www.euroton. ua.
 2. Дана угода відповідно до статті 633, 641 Цивільного кодексу є публічним договором (офертою), його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), які бажають придбати Товар, розміщений на сайті www.euroton.ua.
 3. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності та усі інші умови договору.
 4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Замовлення Продавцем та отримання Покупцем від Продавця рахунку на оплату Товару.
 5. Терміни та визначення
  • Товар – цегла, яка була обрана Покупцем на сайті www.euroton.ua, шляхом оформлення замовлення, або вже придбана Покупцем у Продавця дистанційним способом.
  • Онлайн-замовлення – форма / бланк, розміщена на сайті, за допомогою якої Покупець здійснює вибір та замовлення Товару.
  • Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі інтернет, які об’єднані як за змістом, так і навігацією під єдиним доменним ім’ям euroton.ua.
  • Рахунок – документ, що надається ПродавцемПокупцеві на підтвердження прийняття онлайн-замовлення та містить перелік Товарів, їхню кількість, суму коштів, яку Покупець має за них сплатити та термін оплати.
  • Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті.
  • Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Євротон» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41833241), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 43026, Волинська обл., м., Луцьк, вул., Єршова, 11 офіс 7. Продавцем може бути також ПРАТ «Роздільський керамічний завод» (Ідентифікаційний код 33182883), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої 81650, Львівська обл., Миколаївський р-н., смт., Розділ, вул., Промислова, 3. Найменування Продавця вказується в рахунку на оплату та товарно-супровідних документах на Товар.
 6. Предмет договору та порядок його укладання
  • Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
  • Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата підтвердження онлайн-замовлення Продавцем шляхом виставлення рахунку на оплату Товару, замовленого Покупцем. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
 7. Порядок оформлення замовлення
  • Покупець самостійно здійснює вибір Товару та самостійно оформлює замовлення через форму «онлайн-замовлення», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів.
  • Після отримання замовлення, Продавець протягом одного робочого дня зв’язується з Покупцем за номером телефону, вказаним в «онлайн-замовленні» для уточнення наявності Товару на складі. У випадку наявності Товару на складі, Продавець уточнює умови, спосіб та вартість доставки Товару. У випадку відсутності Товару на складі, Продавець повідомляє орієнтовні терміни надходження Товару.
  • Підтвердженням замовлення є рахунок, який Продавець виставляє Покупцю до оплати.
  • Після оплати рахунку, Продавець здійснює відвантаження Товару, на умовах попередньо погоджених з Покупцем.
 8. Ціна Товару
  • Ціна на Товар визначається Продавцем самостійно та вказана на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
  • Вартість доставки розраховується індивідуально менеджером після оформлення замовлення і залежить від об’єму, терміновості, виду автомобіля для перевезення та наявності додаткових послуг.
  • Ціна на Товар може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
  • Вартість Товару з доставкою вказується в рахунку, який виставляється Продавцем Покупцю до оплати.
 9. Умови оплати
  • Покупець здійснює попередню оплату замовленого Товару після підтвердження замовлення Продавцем та отримання рахунку на оплату Товару. Термін оплати вказується в рахунку.
 10. Права та обов’язки сторін.
  • Продавець зобов’язаний :
   • Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
   • Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.
  • Продавець має право:
   • Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті www.euroton.ua. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
  • Покупець зобов’язується :
   • До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, пропонованими Продавцем на сайті www.euroton.ua.
   • На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
 1. Відповідальність Сторін
  • Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
  • У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.
  • Зазначені на Сайті Умови продажу є попередніми умовами продажу Товару. Умови продажу можуть змінюватися Продавцем, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Покупцеві.
 2. Конфіденційність та захист персональних даних
  • Надаючи свої персональні дані на сайті при оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
  • Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

 1. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті
  • Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
  • Увесь зміст сайту охороняється законодавством України, міжнародними договорами.
  • Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо….
 2. Інші умови
  • Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
  • Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
  • Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 9.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Термін дії Договору
  • Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
  • До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.